ЗА НАС

МОЗАИК Советувалиште е Друштво за приватна пракса за психологија. Работиме тестирања на деца и возрасни, терапија со деца преку игра, индивидуална психотерапија со возрасни, советување и брачно советување. За активностите во Советувалиштето е задолжена Надица Скепароска-Петковска, м-р по клиничка психологија и психотерапевт под супервизија на ИПТА, Љубљана. Советувалиштето се наоѓа на ул.Ѓорѓи Сугаре 4/2-1, Кисела Вода,Скопје. Повеќе информации на: http://www.mozaik-sovetuvaliste.mk и https://www.facebook.com/mozaik.sovetuvaliste

One thought on “ЗА НАС”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: