ПРОМОТИВНО, во месец Октомври, сите цени во СОВЕТУВАЛИШТЕ МОЗАИК на 50%

Советувалиштето ги нуди следниве услуги:

Психолошки преглед на деца од 2 до 14 години

 • Доколку размислувате дали развојот на Вашето дете се движи во правилна насока
 • Доколку доцни појавата на говорот
 • Кај детето се забележуваат знаци на анксиозност
 • Има потешкотии со адаптација во градинка
 • Има училишна фобија
 • Појава на ноќни стравови
 • Хиперактивност
 • Агресивност

Советување на адолецсенти и нивните семејства

 • Проблеми со исхраната
 • Ниска самодоверба
 • Депресија

Советување и психотерапија со возрасни

 • Кај фобии
 • Појава на анксиозност и панични напади
 • Депресија
 • Брачни и семејни проблеми
 • Синдром на ˮпрегореност од работаˮ
 • Потешкотии во комуникација со спротивниот пол

Психотерапија на парови

 • Медијација
 • Помош во заедничко наоѓање на решенија
 • Подобрување на комуникација помеѓу партнерите

 

Тестирање на деца со употреба на тестови и скринизи за деца

 • Тестови за интелигенција
 • Скрининг за ран психомоторен и емоционален развој
 • Скрининг за аутизам

 

Профилирање на возрасни со употреба на психолошки тестови

 • Тестови за интелигенција
 • Проективни техники
 • Инвентари за добивање на профил на личноста

wordcloud(1) (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: