Доењето како барометар на квалитетот на поврзување

Доењето е единствен и уникатен процес. Доењето не е само хранење, тоа е многу повеќе. Поврзаноста на бебето и мајката кое започнало во телото на мајката продолжува преку доењето. Кога се воспоставува процесот на доење, започнува и процесот на поврзување на бебето и мајката. Новороденчето уште од раѓање го чувствува мирисот на мајката и на тој начин може да направи разлика помеѓу мајката и другите. Преку мајчиното млеко, новороденчето добива и доза на љубов и емоции. Преку доењето се учи да стекнува доверба и недоверба.
Ексклузивното доење се смета дека е најдобро да трае шест месеци а наредните шест доењето да биде главен оброк. Доењето е најдоброто нешто што мајката може да го понуди на своето дете. Мајчиното млеко содржи хранливи материи кои се заслужни за подобар имунитет а покрај тоа доењето ја зајакнува телесната и психичка отпорност. Мајките кои не можат да дојат, можат и хранењето со шишенце да го направат на начин кој е најдобар за новороденчето. Најдобро е првите шест месеци исклучително мајката да го храни новороденчето со шише, земајќи го во раце на ист начин како да го дои.
Во текот на доењето бебето се учи на активност, потребно е добро да ја прифати дојката, да повлекува и голта. Таа активност е основа за понатамошниот развој, на тој начин детето се учи да вложи напор кој води кон задоволување на потребите. Доењето е активност бидејќи е пропратено со допири, мириси, ритам, вкус и говор на очи.
Кога доенчето ќе наполни шест месеци неговата активност добива нов облик. Обично тогаш почнуваат да растат и заби па многу мајки можат да посведочат за болката при гризнување на дојката. Со гризењето на дојката тоа сака на некој начин да ја задржи, меѓутоа понекогаш мајките размислуваат за одбивање на бебето поради болката која гризењето ја предизвикува. На тој начин бебето го доживува тоа од што всушност се плаши. Затоа, мајки издржете, тоа е само фаза која поминува.
Тука би споменала нешто и околу режимот на доење. Никако не е паметно да се гледа на саат и да се остави бебето да плаче од глад додека не му дојде време за доење. И бебињата како нас се суштества со потреби и секој ден тие потреби не се константни. Меѓутоа прашањето околу режимот на доење не е за занемарување. Убаво е бебето во првите месеци да се дои кога сака и колку сака. Во наредниот период се очекува бебето активно да покажува сигнали кои укажуваат на потреба по храна. На тој начин доењето почнува да се одложува и се воведува некој ритам. Тоа е основа за социјално учење кое е важно понатаму во животот. Важно е мајката да е усогласена со потребите на бебето и да знае добро да ги „чита„ сигналите кои бебето ги праќа. Секој плач на бебето не е поради глад, верувам многу од мајките би се сложиле со тоа.
Важноста на доењето од аспект на бебето ја истакнав погоре. Но, доењето е важно и за мајката истотака. Преку доењето мајката добива нов идентитет- мајка и доилка. Во текот на доењето мајката доживува олеснување поради испразнување на полната дојка, доживува задоволство поради тоа што дава и поради тоа што бебето е сито и среќно.
Доењето е симбиотичен однос, преку кој кој мајката и детето се сливаат во едно, заради остварување на заеднички потреби. Симбиотичен однос се развива кога новороденчето почнува да остварува контакт. Се остварува во пар-мајка и дете. Доколку мајката ја нема, таа улога ја презема таткото или лчноста која се грижи за бебето. Околу шестиот месец кога бебето почнува да се интересира за надворешните случувања и другите луѓе, симбиозата полека почнува да попушта. Тогаш се јавува емоционалното врзување и се разликува од симбиозата по тоа што бебето покрај мајката се интересира и за другите луѓе во блиската околина, ги истражува лицата на другите, бојата на гласот, движењата. За продолжена симбиоза станува збор кога бебето не се одвојува од мајката и не е заинтересирано за остварување контакт со други луѓе. Многу мајки во тој период може да се чувствуваат напуштено и да не дозволуваат бебето да се зближи со другите луѓе во својата околина. Понекогаш мајките се чувствуваат загрозено или чувствуваат љубомора и страв дека бебето ќе загуби интерес за нив кога е во рацете на некој друг член на поширокото семејство. Добро е да се знае дека бебето треба да се остави да истражува, со тоа што секогаш се враќа кај првиот објект на поврзување-мајката. Доколку доењето било пријатен процес за мајката и детето и кога ќе се прекине со доењето поврзаноста со мајката останува најсилна.
Важно е истотака одбивањето да не биде нагло и пребрзо. Обично после шестиот месец мајката започнува да нуди цврста храна, нови вкусови, нови чашки, лажичиња и сл. кои ја задоволуваат љубопитноста на бебето. Доењето останува како главен оброк, но и како време за галење и топлина. Доењето се поврзува со продолжена симбиоза тогаш кога мајката истрајува на постојано доење, не му овозможува на бебето да сигнализира кога е гладно и не овозможува после шестиот месец да се интересира за други вкусови и начини на хранење.
Доколку станува збор за продолжена симбиоза, поврзаноста на бебето кон мајката станува зависност и бебето станува пасивно,очекувајќи мајката да се погрижи за секоја негова потреба без истото да сигнализира дека ја има.
Мислам дека сите би се сложиле дека доењето е комплексен процес. Бара време, енергија и истрајност. Меѓутоа носи многу благодети и среќа. Тоа е основа за понатамошниот развој и токму затоа последните децении се истакнува важноста на доењето.

Извори:
1. Ainsworth, S.D.M. (1969). Object relations, dependency, and attachment: a theoretical rewiew of the infant-mother relathionship. Child Development, Vol.40, 969-1025

2. Praper, P. (1995). Tajko majhen, pa že nervozen!? Predsodki in resnice o nevrozi pri otroku. Nova Gorica: Educa
3. Hogg, T.& Blau, M.(2005). Secrets of the Baby Whisperer: How to Calm, Connect, and Communicate with Your Baby. Ballantine Books
breastfeeding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: