Терапија со деца преку игра

Сите деца, дури и оние во хармоничните семејства опкружени со многу љубов и разбирање, честопати се сретнуваат со предизвиците на одраснувањето. Тие предизвици се поврзани со учењето на нови нешта, нови ситуации и се́ она што се случува во конфузниот свет на возрасните. Предизвик за едно дете може да биде тргнувањето во градинка или школо, може да биде ненадејна загуба на сакана личност, родителскиот развод, преселба, раѓање на помало братче или сестричка и слично.
Секој родител доколку навреме ги забележи и најмалите промени во однесувањето на детето, може да побара стручна помош и мислење. Тука станува збор за промени во однесувањето како: ненадејни изливи на агресивност, проблеми со намален училишен успех, пореметување во спиењето односно несоница, потоа психосоматски реакции кои се јавуваат кај децата, мокрење во кревет и сл.
Многу родители се прашуваат што да преземат во таков случај. Она што е најефикасно во таквите случаи е терапија преку игра која ја изведува психолог, терапевт и секое друго стручно лице кое е обучено за тоа.
Што е терапија преку игра и како таа се разликува од обичното играње?
Еве еден пример, кога детето покажува агресивност кон врсниците, помалото братче или сестричка или кон родителот. Преку насочената игра всушност, детето може да ја изрази агресивноста кон одредена кукла , да ја удри или да ја натера под казна да оди во ќош и на тој начин да го изрази својот бес на начин кој е општествено прифатлив. Потоа со помош на стручното лице кое е партнер во играта, детето разговара зошто и како куклата била казнета.
Друг пример, детето на предучилишна возраст може да компенизра за загубата на саканата личност или милениче преку насочена игра – лекување на животно-играчка или кукла на тој начин што ќе ја оздрави и врати во живот. Со секое повторување на играта детето учи повеќе за животот, разболувањето и смртта. Со секое повторување на играта и анксиозноста се намалува .
Жан Пијаже, добропознатиот психолог и проучувач на детскиот развој смета дека преку употребата на симболи, детето може да ги разработи и отфрли непријатните ситуации со помош на фантазијата. Односно, непосакуваните реакции може да се појават во играта на фантазирање и да се разработат со помош на стручното лице, како што и стравовите може да се неутрализираат преку соочување со нив во измислената игра.
play therapy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: